post-title Wystawa malarstwa Marceliny Groń

Wystawa malarstwa Marceliny Groń

Wystawa malarstwa Marceliny Groń

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Dzięki pracom pochodzącej z Wrocławia malarki Marceliny Groń, która 7 maja obecna była w Instytucie Polskim w Bratysławie na otwarciu swojej wystawy, zatytułowanej „Callimpsest“, na ścianach instytutowej galerii zawisły bardzo ciekawe, wielkoformatowe prace, pełne żywych kolorów i emocji. Obrazy te stanowiły interesujące połączenie malarstwa klasycznego ze street artem.

Marcelina Groń jest absolwentką malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie 5 lat temu obroniła dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka. W latach 2011- 2012 kontynuowała studia w Mediolanie, a potem – w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich – na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na wrocławskiej ASP.

Zaprezentowana wystawa „Callimpsest” stanowiła część doktoratu malarki.Prace tej młodej i utalentowanej artystki mają kilka, a nawet kilkanaście warstw farby i przypominają wielobarwne kolaże, na których wzajemnie przenikają się kolory, postacie, znaki, portrety i sylwetki kobiet.

Obrazy odnoszą się do tego, co nas otacza i co jest na naszych ulicach. Bardzo istotne są pojawiające się na obrazach symbole, w których można rozpoznać pismo arabskie, kaligrafię chińską, słowiańską głagolicę, znaki runiczne czy współczesne graffiti.

Od tysiącleci bowiem pismo pełniło nie tylko funkcję komunikacyjną, ale miało znaczenie symboliczne, artystyczne, magiczne lub sakralne. Wprowadzenie przez malarkę pisma, znaków i ukrytych symboli, które „stapiają się z tkanką malarską” służy pogłębieniu aspektu intelektualnego oraz pomaga określić przedstawioną na płótnie postać, daje możliwość dopowiedzenia lub odnalezienia nowego znaczenia obrazu.

Malarka uważa, iż „znajdowanie związków między symbolicznymi odwołaniami zaszyfrowanymi w dziełach artystycznych otwiera oczy na bogaty świat ukrytych znaczeń i aluzji. Umożliwia widzowi wyjście poza granice materii twórczej, zajrzenie pod to, co znajduje się na powierzchni i zagłębienie się w otchłań ludzkiej psychiki i kodów kulturowych”.

Marcelina Grońjest wielokrotną stypendystką i laureatką konkursów artystycznych, a jej prace zdobyły uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą.Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych. Wzięła też udział w międzynarodowym projekcie Biennale Młodej Sztuki Europejskiej realizowanym w latach 2015-2017.

Wystawa „Callimpsest“ została zrealizowana we współpracy z Miejską Galerią we Wrocławiu.

Magdalena Zawistowska-Olszewska
Zdjęcia: autorka

MP 6/2019