post-title Inicjatywy wydawnicze Ambasady RP w RS w 2017 roku

Inicjatywy wydawnicze Ambasady RP w RS w 2017 roku

Inicjatywy wydawnicze Ambasady RP w RS w 2017 roku

Miniony rok był bogaty w publikacje poświęcone Polsce oraz stosunkom polsko-słowackim. Większość z nich wyszła z inicjatywy Ambasady RP w RS przy wsparciu Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Chciałbym te publikacje przedstawić czytelnikom „Monitora Polonijnego”, by zachęcić ich do zapoznania się z nimi i polecenia swoim znajomym.

Na początku roku ukazała się unikatowa książka, zatytułowana „Współczesne stosunki polsko-słowackie”. Powstała ona ze wspólnej inicjatywy Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (SFPA) oraz Ambasady RP w Bratysławie przy udziale uznanej instytucji analitycznej Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie.

Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że stanowi pierwszą próbę całościowego opisu stosunków polsko-słowackich na przestrzeni ostatnich 25 lat, jak również na tym, że każdy z jej rozdziałów został napisany wspólnie przez dwu autorów – polskiego i słowackiego.

Czytelnik znajdzie w tej publikacji podstawowe informacje, dotyczące politycznych i ekonomicznych aspektów wzajemnych relacji, pozwalające zrozumieć, jakie były podobieństwa i różnice między polskimi i słowackimi punktami widzenia. Z dużym zainteresowaniem spotka się z pewnością rozdział, dotyczący infrastruktury łączącej Polskę i Słowację – wszak na ten temat możemy wszyscy, podróżujący przez Karpaty, wiele powiedzieć.

Polecam lekturę tej książki, gdyż pozwala ona zrozumieć, jak na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza przebiegało poznawanie i odkrywanie znaczenia stosunków polsko-słowackich w Bratysławie i w Warszawie.

Pełną wersję publikacji można znaleźć, klikając na link:

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wspolczesne_stosunki_polsko_slowackie

 

Z kolei w maju, wspólnie z dziennikiem „Hospodarske Noviny”, polska ambasada przygotowała ponad 40-stronicowy „Netradičný bedeker po Pol’sku”, mający na celu ukazanie tych miejsc w Polsce, które są mniej znane wśród Słowaków.

Czytelnicy znajdą w nim sugestie, dokąd pojechać na wakacje z dziećmi, gdzie w Polsce znajdują się słowackie ślady i dlaczego warto się wybrać nad Bałtyk.

Czegoś nowego dowiedzą się też hobbyści, tropiący sensacje I i II wojny światowej. Publikacja znajduje się pod linkiem: www.floowie.com/sk/citaj/ano-polsko-2017

Tym z czytelników „Monitora Polonijnego“, którzy chcieliby więcej powiedzieć słowackim znajomym o epoce opisywanej przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii, polecam czerwcowy numer miesięcznika „Historická Revue“, zatytułowany „Demokracja szlachecka“.

Autorzy zawartych w piśmie tekstów tłumaczą m.in. fenomen Rzeczpospolitej Obojga Narodów, husarii i polskiej tolerancji religijnej. Niezwykle ważne i pasjonujące, także w kontekście współczesnych dyskusji, są artykuły poświęcone wojnom polsko-moskiewskim i stosunkom polsko-ukraińskim.

A wszystko to w atrakcyjnej szacie graficznej, z pięknymi ilustracjami i mapami.

Pod koniec lata przy wsparciu ambasady i IP ukazało się tłumaczenie książki polskiego autora Mariana Szczepanowicza „Kurierzy Słowa Bożego”. Publikacja ta dokumentuje ważną kartę pomocy polskich katolików dla słowackiego Kościoła podziemnego i współpracy między polskimi i słowackim katolikami w okresie komunizmu.

Dla wielu z pewnością nowe będą informacje o osobistym zaangażowaniu kard. Stefana Wyszyńskiego na rzecz Słowaków. Czytając kolejne strony tej książki, łatwiej też zrozumieć podobieństwa i różnice między katolicyzmem polskimi i słowackim, które odzwierciedlają również cechy narodowe.

Książka ta jest szczególnie ważna dla słowackiej Polonii, gdyż jednym z jej bohaterów jest dobrze znany ks. Stanisław Ługowski.

Miłej lektury!

Piotr Samerek

MP 1/2018