post-title Polonijne spotkanie opłatkowe

Polonijne spotkanie opłatkowe

Polonijne spotkanie opłatkowe

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Święta to wyjątkowy czas, pełen uroku i przyjaznych chwil. To dom wypełniony gośćmi, piękna choinka, bogato zastawiony stół i śpiewanie kolęd. Tak też wyglądało świąteczne spotkanie opłatkowe, które corocznie organizuje Ambasada Polska na Słowacji.

Również w tym roku rolę wspólnego domu dla naszych rodaków mieszkających na Słowacji pełnił Instytut Polski w Bratysławie, do którego 10 grudnia na zaproszenie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Krzysztofa Strzałki z małżonką, przybyli Polacy z rożnych zakątków Słowacji.

Obecni byli również przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego, konsul RP w RS Stanisław Kargul z żoną, duchowni, bracia zakonni. przedstawiciele Polonii a także redaktorzy „Monitora Polonijnego“. Przyjemne świętowanie rozpoczął pełniący honory gospodarza ambasador, który wraz z małżonką złożyli przybyłym gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020. Głos zabrał także dyrektor Instytutu Polskiego Jacek Gajewski.

Nie zabrakło śpiewu pięknych polskich kolęd oraz poświecenia opłatka, którym wszyscy z radością się dzielili, obdarowując życzeniami niczym najwartościowszym prezentem. Salę wypełnił przyjemny gwar rozmów, śmiechów i uścisków w miłej niemal rodzinnej atmosferze wzajemnej życzliwości. Polonijnemu spotkaniu opłatkowemu towarzyszył świąteczny poczęstunek podczas, którego na stołach nie zabrakło wybornych dań kuchni polskiej takich jak pierogi, krokiety, gołąbki, barszcz czy słodkich wypieków: sernika i makowca.

Spotkanie opłatkowe rokrocznie jest znakomitą okazją do rozmów, lepszego poznania się, podtrzymania istniejących i nawiązania nowych polonijnych znajomości oraz spędzenia przedświątecznego czasu w miłym towarzystwie. To spotksanie jest jak płomyk radości w oczekiwaniu na Boże Narodzenie bo święta to przede wszystkim my.

Magdalena Zawistowska-Olszewska

 MP 1/2020

Zdjęcia: Stano Stehlik