post-title Spotkanie zielonoświątkowe

Spotkanie zielonoświątkowe

Spotkanie zielonoświątkowe

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W kalendarzach polskich rodzin tegoroczny weekend 10 – 12 czerwca zapisał się wyjatkowo. W tych dniach spora grupa Polaków mieszkających na Słowacji spotkała się w Podskaliu, by jak co roku uczcić nie tylko Zesłanie Ducha Świętego, ale również Dzień Matki i Dzień Dziecka.

Okazji było zatem co niemiara, ale i program był bardzo bogaty. Prowadzone przez brata Macieja gry i zabawy sportowe były przeplatane przejażdżkami konnymi. Główne imprezy przebiegały jednak w wielkim namiocie. Tam też wszyscy mogli spróbować zmierzyć się ze sztuką i malować pod czujnym okiem klubowego artysty Gabriela Petraša. Wszystkim obecnym czas umilały występy młodych artystów z zespołu wokalno-muzycznego „Cameleon 2” z Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem umilały czas.

Dla dzieci najważniejszym jednak punktem programu było wręczenie im z okazji Dnia Dziecka paczek, w których znalazły i słodycze, i zabawki. A gdy ich zawartość została już dokładnie sprawdzona, wszyscy spotkali się przy ognisku, gdzie nie tylko posilali się kiełbaskami i jajecznicą, ale i wspólnie śpiewali. Miłym zakończeniem razem spędzonych chwil była niedzielna msza święta, którą celebrował polski kapłan.

Za spotkanie, które obfitowało w liczne atrakcje, serdecznie dziękujemy organizatorom. Najważniejsze jednak było to, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać ze sobą, bowiem to właśnie takie rozmowy z rodakami wlewają w nasze serca ciepło, radość i przypominają dom. Realizacji tradycyjnej imprezy polonijnej podjęli się klubowicze z Miejscowego Koła Dubnica – Klubu Polskiego Środkowe Poważe.

Zaproszenie przyjęli liczni rodacy, członkowie ich rodzin, dzieci i przyjaciele z regionów: Bratysława, Nitra, Trenczyn, Dubnica, Poważska Bystrzyca i Koszyce, kierownictwo Klubu Polskiego z Czesławem M. Sobkiem na czele oraz redakcja „Monitora Polonijnego” z jego redaktor naczelną Małgorzatą Wojcieszyńską.

Wśród gości nie zabrakło Grzegorza Nowackiego – konsula RP z Bratysławy, Piotra Wardaka z ambasady RP w Bratysławie, Anny Olszewskiej – konsul generalnej RP z Ostrawy, Krystyny Berki z polskiej redakcji Radia Ostrawa oraz Krzysztofa Siemieńskiego i Pawła Siennickiego ze zgromadzenia Braci Szkolnych z Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. Obecny był też Tadeusz Wala z Priewidzy – rodak z Zaolzia, konstruktor samolotów, pilot i instruktor w jednej osobie.

W programie kulturalnym wystąpili: Zespół Tańca Scenicznego wraz z zespołem „Cieszynianka” z Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie pod kierownictwem Marii Szymanik, Zespół Wokalno-Muzyczny z ZSG im. Wincentego z Kielczy pod kierownictwem Karola Palicy oraz dzieci klubowiczów.

Animatorem gier dziecięcych i konkursów był brat Maciej Dziambor ze zgromadzenia Braci Szkolnych z Bratysławy, któremu pomagali klubowicze z Dubnicy i Nitry. Sponsorem nagród dla dzieci był Ryszard Zwiewka, natomiast paczki z okazji Dnia Dziecka ufundował Wydział Konsularny Ambasady RP w Bratysławie, a wręczał konsul Grzegorz Nowacki.

Przewodnikiem wycieczki na Wielką Skałę był Zbyszek Podleśny. Koniki, które były atrakcją dla dzieci, przybyły z DSS Dolny Lieskov dzięki przychylności dyrektora Františka Martausa. Uroczystą mszę św. uświetniły dziewczęta z Kielczy i brat Paweł Siennicki, który wygłosił kazanie w języku polskim. Ogółem w imprezie wzięło udział około 130 osób, w tym ponad 50 dzieci.

W imieniu KP Środkowe Poważe pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego  spotkania.

Aleksandra Krcheň, Zbigniew Podleśny

Zdjęcia: Marian Damborak, Stano Stehlik

MP 7-8/2011

 

Projekt zrealizowano przy finansowym wsparciu rządu Republiki Słowackiej w ramach programu Kultura mniejszości narodowych 2011 i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.