post-title Podziękowania Andrzejowi Kupichowi

Podziękowania Andrzejowi Kupichowi

Podziękowania Andrzejowi Kupichowi

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W imieniu redakcji „Monitora Polonijnego“ składam podziękowania panu Andrzejowi Kupichowi – wieloletniemu pracownikowi amabasady RP w RS, radcy ministrowi, dzięki któremu powstało wiele ciekawych materiałów dziennikarskich publikowanych również na łamach naszego czasopisma. W związku z powrotem do Polski życzę wielu sukcesów.

Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna

Zdjęcia: Stano Stehlik