post-title Odznaczenie dla księdza Vladimíra Jukla

Odznaczenie dla księdza Vladimíra Jukla

Odznaczenie dla księdza Vladimíra Jukla

Ksiądz Vladimír Jukl – twórca konspiracyjnej siatki podziemnego Kościoła katolickiego na Słowacji otrzymał 30 listopada w siedzibie Ambasady RP w Bratysławie polski Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi.

W imieniu prezydenta RP odznaczenie wręczył ambasador Andrzej Krawczyk. „Ksiądz Vladimír Jukl  przyczynił się do nawiązania kontaktu słowackiego tajnego kościoła z Watykanem, w tym z papieżem Janem Pawłem II poprzez polskich działaczy.

Zasłużył się w promowaniu polskiego Kościoła jako ośrodka myśli intelektualnej i teologicznej, naśladowanego przez słowackich katolików“ – tak pokrótce scharakteryzował działalność i zasługi odznaczonego ambasador Krawczyk.

Obecny podczas uroczystości były premier RS Jan Čarnogurský przypomniał zebranym trudną drogę życiową Vladimíra Jukla (ur. w 1925 r.), który w czasach stalinowskich – w 1951 r. – został aresztowany za aktywność w studenckim duszpasterstwie i skazany na 25 lat więzienia, gdzie spędził ponad 13 lat.

Na wolność wyszedł dopiero w 1965 r. W 1971 r. wyświęcono go potajemnie na księdza katolickiego, dzięki czemu nie podlegał ograniczeniom, jakie narzuciły Kościołowi komunistyczne władze. Oficjalnie był profesorem matematyki na bratysławskim Uniwersytecie Komeńskiego.

Wraz z dzisiejszym kardynałem Janem Chryzostomem Korcem stworzył system podziemnych Kursów Apostolatu Laickiego, które wychowały parę pokoleń działaczy ruchu obrony praw wierzących w Czechosłowacji.

„Dziękuję polskiemu prezydentowi panu Lechowi Kaczyńskiemu oraz panu ambasadorowi Andrzejowi Krawczykowi za uhonorowanie księdza Jukla najwyższym polskim odznaczeniem – powiedział na zakończenie swojego przemówienia Ján Čarnogurský. – Żałuję, że słowackie władze do tej pory nie potrafiły docenić tak szczególnego człowieka“.

Wśród licznie zebranych gości nie zabrakło też księdza Stanisława Ługowskiego, który od wielu lat pracuje na Słowacji i który pod koniec lat 70-tych towarzyszył księdzu Juklowi podczas jego pobytu w Polsce. Celem tej misji było między innymi spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

„Wraz z Vladem byliśmy na mszy, którą odprawiał nasz papież w Krakowie – wspominał ksiądz Ługowski. – Vlado z obawy, że będzie kontrolowany przez tajne służby, oddał mi zaproszenie na tę szczególną mszę. Przez lata przechowywałem je, by oddać Vladowi w odpowiednim czasie“ – powiedział, wręczając pożółkłe już zaproszenie na spotkanie z papieżem.

Na uroczystość z okazji odznaczenia księdza Jukla do ambasady przybyło wielu gości, przedstawicieli słowackich elit politycznych i intelektualnych, wśród których znaleźli się między innymi były przewodniczący KDH Pavol Hrušovský, były minister spraw wewnętrznych Vladimír Palko, posłowie parlamentu słowackiego oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Małgorzata Wojcieszyńska
Zdjęcia: autorka

MP 1/2010