post-title Rada Klubu Polskiego w Podskaliu

Rada Klubu Polskiego w Podskaliu

Rada Klubu Polskiego w Podskaliu

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Podczas uroczystości Zielonych Świątek, zorganizowanych przez Klub Polski Środkowe Poważe w Górach Strażowskich,spotkali się prezesi regionalnych organizacji Klubu Polskiego na Słowacji. Było to pierwsze posiedzenie Rady po kongresie nadzwyczajnym. Na spotkaniu ustalono ramowy program poszczególnych klubów na najbliższe miesiące.

Prezes Klubu Czesław Marek Sobek mówił ponadto o najbliższych zamierzeniach. Szczególna uwagę zwrócił na integrację dzieci i młodzieży: „Należy zrobić wszystko, by reaktywować szkółki polonijne, które działały dawniej“. Rada Klubu dokona wszelkich starań, aby na ten cel pozyskać środki finansowe.

u.sz.

MP 6/2010