post-title Dubnickie dni 2010

Dubnickie dni 2010

Dubnickie dni 2010

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Dubnickie Dni kojarzyły się do tej pory z sierpniem. Wówczas to Klub Polski we współpracy z miastem przygotowywał tę dużą imprezę. Tym razem Dni odbyły się w pierwszy czerwcowy weekend, bowiem właśnie wtedy Dubnica obchodziła 50. rocznicę nadania jej praw miejskich, a przy tej okazji świętowała też 20-lecie samorządu miasta.


W przygotowania do tego podwójnego jubileuszu aktywnie włączył się Klub Polski, by w programie z tej okazji pokazać polskie akcenty. A było co pokazywać, bowiem na za proszenie Klubu do Dubnicy przybyła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Urzędu Miasta i Gminy Zawadzkie pod kierownictwem Piotra Beiera oraz dziecięcy zespół taneczny „Exodus” z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem z instruktorką Małgorzatą Rabicką na czele.

Swoimi występami upiększyli oni programy „Dzieci miastu – miasto dzieciom”, „Miasto dla wszystkich” oraz uświetnili uroczystą mszę św. na Kalwarii Dubnickiej, którą celebrował w języku polskim ks. Jozef Motýľ. Orkiestra umiliła również chwile seniorom z dubnickiego pensjonatu, a wraz z „Exodusem” była obecna na spotkaniu polonijnym w dubnickiej siedzibie Klubu Polskiego.


Na dubnicką imprezę przybył też prezes Klubu Polskiego Czesław Marek Sobek, który w krótkim przemówieniu podkreślił wartość wzajemnych kontaktów z rodakami, ich znaczenie dla Klubu Polskiego i dla Polonii, żyjącej w regionie.

Dubnica nad Wagiem, jedno z młodszych miast Słowacji, z radością świętowała swoją okrągłą rocznicę. Dla nas, Polaków, mieszkających tutaj, to powód do dumy, bowiem należymy do jej mieszkańców!

Zbigniew Podleśny, KP Środkowe Poważe
Zdjęcia: Irena Šujak

MP 7-8/2010

Projekt zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Klutury RS – Sekcja Kultury Mniejszości Narodowych

Podziękowania: Dziękujemy wszystkim miłym gościom z partnerskiego Zawadzkiego za przybycie do Dubnicy, tym bardziej, iż wiemy, ile ich to kosztowało po trudnościach, związanych z powodzią. Dziękujemy im za występy i serdeczne rozmowy. Dziękujemy też pani sołtys Cecylii Cieślik za miłe słowa pod adresem szpitala, panu prezesowi Klubu Polskiego Czesławowi Sobkowi za przybycie i czynny udział w imprezie, pani Irenie Šujak, która zajęła się sprawami organizacyjnymi, oraz innym klubowiczom, którzy ofiarnie pomagali w przygotowaniu imprezy. Do podziękowań dołącza się również rzecznik miasta Dubnica nad Wagiem Juraj Džima oraz dyrektor Dubnickiego Pensjonatu Jaroslav Hagan.