post-title Spotkanie Rady Klubu Polskiego z konsulem Grzegorzem Nowackim

Spotkanie Rady Klubu Polskiego z konsulem Grzegorzem Nowackim

Spotkanie Rady Klubu Polskiego z konsulem Grzegorzem Nowackim

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Przedstawiciele Klubu Polskiego spotkali się z konsulem Grzegorzem Nowackim, który w sierpniu rozpoczął swoja misję dyplomatyczną na Słowacji. Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia w ambasadzie, prezes Klubu Polskiego Czesław Sobek przedstawił organizację polonijną i jej działaczy.

Prezesi regionalni opisali pracę na rzecz Polonii w środowiskach, w których mieszkają, zaś Ryszard Zwiewka, przedstawiciel Rady Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych, która funkcjonowała przy Urzędzie Rady Ministrów, przybliżył działania tego organu doradczego.

W dyskusji poruszony został również problem, dotyczący zbliżającego się spisu ludności i  konieczności dotarcia w związku z nim do jak największej ilości osób polskiego pochodzenia, by móc poznać rzeczywistą liczbę Polaków na Słowacji.

Dyskusja toczyła się również wokół problemu braku stypendiów dla studiującej młodzieży polskiego pochodzenia. W tym roku akademickim Słowacja nie została bowiem objęta programem stypendialnym Fundacji „Semper Polonia”. Rozmawiano też na temat szkolnictwa polonijnego.

„Cieszę się, ze mogłem państwa poznać i mam nadzieję, że częściej będziemy się spotykali. Nasza placówka jest zawsze otwarta na współpracę“ – konstatował pod koniec spotkania konsul Nowacki.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 9/2010