post-title Mniejszości narodowe na spotkaniu z wicepremierem

Mniejszości narodowe na spotkaniu z wicepremierem

Mniejszości narodowe na spotkaniu z wicepremierem

Rudolfem Chmelem

Na zaproszenie wicepremiera Rudolfa Chmela do siedziby Kancelarii Rady Ministrów 9 listopada br. na otwarte i nieformalne spotkanie mniejszości narodowych przybyło liczne grono ich reprezentantów.

Polską mniejszość reprezentowali: Czesław Sobek – prezes Klubu Polskiego, Ryszard Zwiewka – reprezentant polskiej mniejszości w radzie rządu, Małgorzata Wojcieszyńska – wiceprezes Klubu Polskiego, oraz przedstawiciele organizacji „Polonus” z Żyliny: jego przewodnicząca Katarzyna Bielik i Leszek Dłużniewski.

Jednym z tematów spotkania była propozycja nowelizacji ustawy, dotyczącej używania języka mniejszości narodowych. Do tej pory warunkiem używania języka mniejszości narodowej było 20 procent mieszkańców danego terenu, nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie tej granicy do 10 procent. „Języki mniejszości narodowych wymagają większej ochrony, ponieważ ich pozycja w państwie nie jest tak silna jak pozycja języka państwowego” – powiedział wicepremier.

Podczas spotkania zostały też przedstawione zmiany, dotyczące ubiegania się o dofinansowanie na projekty kulturalne mniejszości narodowych, które do tej pory były finansowane przez ministerstwo kultury RS – w nowym roku projekty trzeba będzie składać w Kancelarii Rady Ministrów. Wicepremier wypowiedział się również na temat spisu ludności, mającym się odbyć w przyszłym roku.

Zapewnił, że w arkuszach pytań zostaną wymienione wszystkie mniejszości narodowe uznane na Słowacji, ponad to przewidziane są pytania dotyczące języka macierzystego, języka używanego w miejscach publicznych i w domach. Na zakończenie swojej wypowiedzi wicepremier Chmel stwierdził, że dobrze jest, kiedy człowiek jest nosicielem kilku tożsamości.

Zdjęcia: Małgorzata  Wojcieszyńska

MP 12/2010