post-title Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

to uchwalona w 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Dziś podczas ceremonii na Placu Zamkowym, przy dźwiękach hymnu, wciągnięto flagę państwową na maszt Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.

„Konstytucja majowa to ciągle niegasnące źródło siły i mądrości Polaków. Nie czyńmy z naszych narodowych symboli zakładników współczesnych sporów “ zaapelował prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystości na pl. Zamkowym wzięli też udział m.in. premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu – Grzegorz Schetyna i Senatu – Bogdan Borusewicz oraz szef MON Bogdan Klich.