post-title Chcę mieć firmę na Słowacji!

Chcę mieć firmę na Słowacji!

Chcę mieć firmę na Słowacji!

Ale od czego zacząć…?

Zastanawiali się może Państwo nad tym, jaką drogę prawną musi przejść zagraniczne przedsiębiorstwo, które chce rozwinąć działalność na Słowacji? Mnie intrygowało to już od dość dawna i postanowiłam zdobyć trochę podstawowych informacji na ten temat. Efektem moich poszukiwań będą aż dwa odcinki cyklu „Polak potrafi”. Serdecznie zapraszam do lektury pierwszego z nich.

Czy polski przedsiębiorca jest traktowany przez prawo inaczej niż słowacki? Nie. Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Słowackiej na tych samych warunkach i w tym samym zakresie jak obywatele słowaccy. Ewentualne wyjątki i przypadki szczególne są regulowane odrębnymi przepisami.

Biznesmen, chcący prowadzić firmę na Słowacji, może działać we własnym imieniu, jako zagraniczna osoba fizyczna lub prawna (osobą prawną zazwyczaj jest grupa ludzi działających w określonym celu; osobą prawną może być spółka kapitałowa, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, uczelnia wyższa, partia polityczna).

Może funkcjonować za pośrednictwem przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, którą tu powoła. Wybór (czyli przedsiębiorstwo lub jednostka) zależy od tego, czy osoba ta jest przedsiębiorcą także w kraju swojej siedziby lub stałego miejsca zamieszkania.

Jeśli jest przedsiębiorcą, oznacza to, że posiada przedsiębiorstwo w swoim kraju i dlatego na Słowacji zakłada tylko jego jednostkę organizacyjną. Jeżeli jednak chce w Republice Słowackiej prowadzić działalność gospodarczą w innej dziedzinie niż w swoim kraju, musi utworzyć tu nowe przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo zakładają także te osoby zagraniczne, które w miejscu stałego pobytu nie są przedsiębiorcami.

jeszcze inne możliwości – przedsiębiorca może działać za pośrednictwem słowackiej osoby prawnej lub być jej wspólnikiem. Jeśli chce, może także przenieść siedzibę swojej firmy na Słowację. Cudzoziemcy, zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej na Słowacji, często decydują się na prowadzenie działalności za pośrednictwem lokalnej osoby prawnej. Ważne jest przy tym, jak długo trwa procedura zakładania nowego przedsiębiorstwa, ponieważ zależy od niej termin rozpoczęcia działalności.

Przeprowadzone osiem lat temu reformy umożliwiły skrócenie przeciętnej długości procesu zakładania nowego przedsiębiorstwa z 98 na 52 dni i sprawiły, że w 2004 roku Słowacja została uznana przez Bank Światowy za najszybciej reformujące się państwo. W niektórych przypadkach nową spółkę udaje się założyć nawet w ciągu 2 lub 3 tygodni, czyli w okresie zbliżonym do przeciętnego czasu w Unii Europejskiej. Naprawdę ekspresowo można zostać właścicielem spółki kupując już istniejącą – w takim przypadku załatwienie niezbędnych procedur może zająć raptem kilka dni.

Katarzyna Pieniądz

MP 7-8/2011

 

Za pomoc w zdobyciu niezbędnych informacji serdecznie dziękuję panu Adamowi Olechowi z Wydziału Polityczno – Ekonomicznego Ambasady RP w Republice Słowackiej.