post-title Interesujące spotkania pod Zoborem

Interesujące spotkania pod Zoborem

Interesujące spotkania pod Zoborem

Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze wraz z jego Wydziałem Studiów Środkowoeuropejskich stały się miejscem spotkań z wybitnymi, znanymi, cenionymi i lubianymi Polakami. Ich gośćmi byli reżyser Krzysztof Zanussi i ambasador RP w RS Andrzej Krawczyk.

Teraz do tego grona dołączyła Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna czasopisma „Monitor Polonijny“, która 30 listopada spotkała się ze studentami, pedagogami i władzami wydziału w ramach projektu „Multikultúrne rozhovory pod Zoborom“.

Jak Polacy postrzegają Słowaków, w czym ich Słowacy zaskakują, czym się różnią, jak polska mniejszość postrzega pozostałe mniejszości – to tylko niektóre z pytań, które po prezentacji dotyczącej polskiej mniejszości na Słowacji i publikacji czasopisma „Monitor Polonijny“ zadawali Małgorzacie Wojcieszyńskiej uczestnicy spotkania.

W trakcie tej właściwie rozmowy, podyktowanej zainteresowaniem innym spojrzeniem na słowacką rzeczywistość, nie zabrakło też pytań dotyczących osób ze świata kultury i polityki w Polsce.

Multikultúrne rozhovory mają służyć wzajemnemu poznawaniu i zbliżaniu różnych narodowości mieszkających na Słowacji“ – wyjaśniała pomysłodawczyni i realizatorka projektu PhDr. Zuzana Mészárosová-Lamplová, PhD. Jako pierwszych postanowiła przedstawić najbliższych sąsiadów, czyli Polaków, Węgrów i Czechów – naukę ich języków nitrzańskim studentom oferuje macierzysta uczelnia.

„Nasi studenci mają możliwość zapoznania się w ramach różnych przedmiotów z kulturą i realiami życia narodów, ale moim celem jest przedstawienie tych narodowości w bezpośrednim kontakcie“ – wyjaśniała Mészárosová-Lamplová, która nie kryła zadowolenia z przebiegu spotkania. „Oddźwięk wśród naszych studentów jest pozytywny. Dziękuję więc za interesującą rozmowę naszemu gościowi, jak też Kancelarii Rady Ministrów, która projekt wsparła“.

Alicja Korczyk-Chovanec
Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 1/2012