post-title Oświata priorytetem nowego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“

Oświata priorytetem nowego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“

Oświata priorytetem nowego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“

Po śmierci prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ Longina Komołowskiego, który zmarł pod koniec ubiegłego roku, w Domu Polonii w Warszawie 4 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zgromadzenie to wyłoniło nowego prezesa stowarzyszenia, a został nim Dariusz Piotr Bonisławski. Nowy prezes jest absolwentem historii Wydziału Humanistycznego UWM, Studiów Podyplomowych z Zakresu Zarządzania oraz Europejskich Studiów Regionalnych „Euroreg” Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“. W latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”. Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Nowy prezes Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i współtwórcą ważnych przedsięwzięć, służących edukacji: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie.

Jest twórcą, koordynatorem oraz ekspertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prowadzącego program szkoleniowy dla nauczycieli polonijnych z całego świata. Od 2009 był współtwórcą i organizatorem programów merytorycznych, cieszących się dużym uznaniem uczestników i ekspertów Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych.

Jest też autorem programów szkoleniowych oraz licznych projektów edukacyjnych, skierowanych do pedagogów, rodziców oraz młodzieży polskiej z zagranicy.


„Nie jest łatwo kontynuować dzieło takich poprzedników, jak świętej pamięci pan Andrzej Stelmachowski – założyciel naszego stowarzyszenia, pan marszałek Maciej Płażyński czy zmarły niedawno Longin Komołowski, ale wspólnie ze współpracownikami jesteśmy w stanie poprowadzić stowarzyszenie w takim kierunku, by wsparcie dotarło do naszych rodaków, mieszkających po wschodniej naszej granicy, ale i tym, którzy w ostatnich latach czy w poprzednich dziesięcioleciach wyjechali w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, by im pomóc w zachowaniu polskości podczas życia w innych krajach“ – powiedział Dariusz Piotr Bonisławski w wywiadzie dla TV Polonia, wyemitowanym w programie Halo Polonia 10 marca.

Nowy prezes wspomniał o przełomowym roku, jaki czeka Polonię i współpracujące z nią podmioty, które zajmują się dystrybucją środków finansowych. Przełomowość owa polega na ponownym powierzeniu Senatowi RP opieki nad Polonią, po sześcioletnim okresie sprawowania tej opieki przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

„To bardzo ważny krok, ponieważ odbyły się różne ważne rozmowy przedstawicieli Polonii z przedstawicielami Senatu i wskazywano, że jest to jednak znacznie bardziej właściwy organ wyznaczony do opieki nad Polonią“ – opisywał nowy prezes. Zapytany o priorytetowe potrzeby Polonii, bez wahania wskazał na oświatę. „Oświata wymaga największego dofinansowania, bo bez nauki, bez szkół polonijnych nie ma polskości“ – podsumował Dariusz Piotr Bonisławski.

Red.

MP 4/2017