post-title XXI Wieczór Kultury Mniejszości Narodowych

XXI Wieczór Kultury Mniejszości Narodowych

XXI Wieczór Kultury Mniejszości Narodowych

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

XXI Wieczór Kultury Mniejszości Narodowych miał miejsce 8 grudnia w Wielkiej Sali historycznego Ratusza w Koszycach i odbył się pod patronatem burmistrza miasta Jaroslava Poláčka.

Różnorodny programowo wieczór, bo takie przecież są mniejszości narodowe na Słowacji, przyniósł wiele wrażeń i doznań artystycznych, co licznie zebrana publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Na scenie zaprezentowały się m.in. chór Nachtigall reprezentujący niemiecką mniejszość, Dzieci Bidovčata z romskiej mniejszości, męska grupa wokalna Poľana ze Związku Rusinów i Ukraińców na Słowacji czy recytatorka Nina Drutárovska z Czeskiego Stowarzyszenia w Koszycach.

Klub Polski w Koszycach reprezentowały Steňa Gajdošová Sikorska i Justyna Dela Krč, które przygotowały pokaz mody, inspirowany Egiptem, Grecją, Chinami, Chile i Peru.

Richard Očkai
Zdjęcia: autor

MP 1/2019

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury RS z Programu kultury mniejszości narodowych 2018.