post-title Koncert polskiej pieśni sakralnej na Środkowym Poważu

Koncert polskiej pieśni sakralnej na Środkowym Poważu

Koncert polskiej pieśni sakralnej na Środkowym Poważu

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

W niedzielne przedpołudnie 10 marca rzymsko-katolicki kościół św. Stefana Króla w Trenčanskich Teplicach zgromadził tłumy. Najpierw miała w nim miejsce uroczysta słowacko-polska msza święta, celebrowana przez proboszcza Stanisława Ługowskiego, a po niej wystąpił chór z Nowej Dubnicy pod batutą dr. Jozefa Vakoša.

Podczas koncertu zabrzmiały utwory m.in. Mikołaja Gomółki, Piotra Janczaka, Wojciecha Kieślara czy Roberta Papperta. Warto dodać, że w szeregach tego chóru śpiewa nasza rodaczka Danuta Berkyová. Tego dnia chór ten wystąpił raz jeszcze, tym razem dla węższego grona Polonusów z Poważa i Nitry, a także dla seniorów z dubnickiego Centrum Dziennego nr 1, z którym KP Dubnica współpracuje.

Wśród zaproszonych gości byli obecni konsul RP w RS Jacek Doliwa z małżonką, burmistrz Dubnicy nad VáhomPeter Wolf z partnerką, rzeczniczka prasowa miasta Sláva Gajdošíková oraz burmistrz Trenčanskich Teplic Zuzana Frajková Ďurmeková z mężem.

Ponieważ dwa dni wcześniej przypadał Dzień Kobiet, złożono życzenia wszystkim obecnym paniom. Spotkanie było też okazją do pożegnania kończącego misję dyplomatyczną na Słowacji konsula Jacka Doliwy, któremu podziękowano za wsparcie działań słowackiej Polonii, zaangażowanie, współpracę i empatię.

Zbigniew Marian Podleśny, Dubnica nad Váhom

Zdjęcia: Sláva Gajdošíková, Zbigniew Marian Podleśny

MP 4/2019