post-title Wieści z polskiej szkoły…

Wieści z polskiej szkoły…

Wieści z polskiej szkoły…

W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Bratysławie 11 maja odbyła się akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja. W przedstawieniu wzięli udział nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również ich rodzice. Niektórzy tatusiowie wcielili się w posłów, a jeden z nich zasiadł na tronie i poczuł się królem Stanisławem Augustem Poniatowskim.

Wejście rodziców na scenę zrobiło na uczniach ogromne wrażenie. Żaden z nich nie spodziewał się, że dorośli mogą być tak wspaniałymi aktorami.

Przedstawienie miało na celu ukazanie fragmentu historii naszego kraju, wydarzeń, związanych z 3 maja 1791 r. To właśnie w tym dniu uchwalono konstytucję, najważniejszy dokument w państwie, określający jego ustrój, zawierający prawa i obowiązki jego obywateli.

Na kilkanaście minut uczestnicy akademii przenieśli się do Warszawy, w okolice zamku królewskiego, i zagościli na sali sejmowej. Mogli się w ten sposób przekonać, jaką wartość stanowiły dla naszych przodków takie pojęcia, jak ojczyzna, naród czywolność.

Naród – to my, Polacy, żyjący teraz,
Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę,
Naród – to twórcy Konstytucji 3 maja.
I każdy zapewne się zgodzi, że wszystkie te definicje są prawdziwe.

Aneta Iwan

MP 6/2019