post-title Obostrzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem

Obostrzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem

Obostrzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem

Jak podaje Ambasada RP w Bratysławie, zgodnie z zarządzeniami władz słowackich od piątku 13 marca 2020 roku od godz. 7.00 do odwołania wprowadzone zostaną następujące restrykcje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa, wywołującego chorobę Covid19, które mogą oddziaływać na ruch osobowy i czasowy pobyt obywateli polskich na terytorium Republiki Słowackiej.

  • wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych na przejściach granicznych z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami; na terytorium Republiki Słowackiej będą wpuszczone tylko osoby posiadające pozwolenie na stały lub tymczasowy pobyt w Republice Słowackiej oraz obywatele słowaccy; dla osób mieszkających za granicą, a dojeżdżających do pracy na Słowacji wprowadzono priorytetowe kontrole na granicy – wymagane będzie posiadanie potwierdzenia o zatrudnieniu od pracodawcy;
  • wprowadzenie 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających na Słowację;
  • na granicy słowacko-polskiej kontrole nie zostaną wprowadzone, ale sytuacja będzie monitorowana na bieżąco;
  • osoby przebywające w Republice Słowackiej w trakcie wypoczynku będą miały prawo wyjechać z kraju;
  • zamknięcie międzynarodowych lotnisk dla ruchu osobowego (Bratysława, Koszyce, Poprad);
  • wstrzymanie międzynarodowego transportu osobowego (lotniczego, kolejowego, autobusowego)
  • wstrzymanie transportu międzynarodowego (oprócz zaopatrzenia i  tranzytu);
  • ograniczenie działalności centrów handlowych (za wyjątkiem sprzedaży żywności, lekarstw i artykułów drogeryjnych w najbliższy weekend);
  • zamknięcie barów, restauracji, obiektów sportowych, ośrodków wypoczynkowych (spa, wellness), wszelkich obiektów socjalnych i kulturalnych;
  • ograniczony zostanie krajowy transport osobowy kolejowy i autobusowy.

https://www.gov.pl/web/slowacja/obostrzenia-wprowadzone-na-terytorium-republiki-slowackiej-z-uwagi-na-zagrozenie-koronawirusem?fbclid=IwAR3pf7Rzu0vHcKClzLrpQYHLrMYpLm0xawjPYsMw3rEFPRaR7N_R_FTeHFI