post-title IV Światowe Forum Mediów Polonijnych

IV Światowe Forum Mediów Polonijnych

IV Światowe Forum Mediów Polonijnych

czyli łączy nas polskość 

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

„Nie tylko fake news, ale także odbiorca w pułapkach wiarygodności” czy „Nie tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano” to tylko niektóre z intrygujących tematów prelekcji  IV Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w sobotę 25 września, gromadząc przy laptopach i smartfonach ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych z 30 krajów, w tym także ze Słowacji.

W tym roku bowiem, podobnie jak w poprzednim, ze względu na pandemię Forum Mediów Polonijnych odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej. Zorganizowane zostało przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, reprezentowane przez jego prezes Teresę Sygnarek, oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, reprezentowaną przez jej prezydenta Tadeusza Adama Piłata, przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, reprezentowanego przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego. Patronat honorowy objęło Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Po przywitaniu i krótkiej inauguracji nastąpiła najbardziej wyczekiwana część spotkania, czyli wykłady ekspertów. Wśród interesujących zagadnień znalazły się tematy, takie jak: „Nie tylko jak opowiadać, storytelling a crowdfunding”, przedstawiony przez dr Elżbietę Pawlak-Hejno, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, czy „Nie tylko dyskurs medialny.

Jak mówić w mediach o kulturze”, który omówiła znana dziennikarka i pisarka Grażyna Lutosławska. Z kolei Piotr Marek z CEO Grupa Tipmedia, założyciel największej w Polsce grupy mediów lokalnych i właściciel Truso Media, przedstawił nowe rozwiązania technologiczne związane z Internetem i funkcjonowaniem stron i portali, natomiast redaktor naczelny czasopisma CKM Paweł Jaśkowski podczas swojego wykładu mówił o sztuce dobierania tytułu, który powinien zachęcić i zaciekawić czytelnika.

Niezmiernie ciekawy program tegorocznego forum skierowany był do dziennikarzy, redaktorów, blogerów, freelancerów, a także reporterów radia i telewizji. Podczas kilkugodzinnego spotkania każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mnie najbardziej podobał się wykład o języku polskim w przestrzeni publicznej, podczas którego prof. Paweł Nowak, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, mówił, jak pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano.

Podczas tegorocznego forum dyskutowano także o sytuacji mediów polonijnych, o ich ważnej funkcji informacyjnej, zwłaszcza w dobie pandemii, oraz istotnej roli łączenia ludzi na emigracji. Poruszono kwestie społecznej odpowiedzialności i etyki językowej. Zwrócono szczególną uwagę na obecne niedocenienie mediów polonijnych, mimo że to właśnie one odgrywają jedną z najbardziej kluczowych ról w podtrzymywaniu polskości, wzmacnianiu poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacji kultury i historii Polski.

Jak zauważyła jedna z uczestniczek forum, to „Polska, polskość żyją poza Polską dzięki mediom polonijnym”. Emocje wzbudziła debata uczestników forum, zatytułowana „Quo vadis media polonijne?”, która odbyła się na zakończeniespotkania. Zebrane podczas niej konkluzje i postulaty stanowiły materiał do Komunikatu i Raportu Uchwał i Wniosków.

Podczas debaty omówiono m.in. tematy dotyczące sytuacji i przyszłości mediów polonijnych, ich finansowania po zmianie instytucji wspierającej Polonię, niezależności oraz dzielenia mediów na Wschód i Zachód. I chociaż podczas tegorocznego IV Światowego Forum Mediów Polonijnych jego uczestnicy nie mogli spotkać się osobiście, to tych kilka godzin spędzonych w sobotnie popołudnie online okazało się ważnym czasem, poświęconym na pogłębianiu wiedzy dziennikarskiej, wymianie opinii oraz poszerzaniu horyzontów.

Partnerami IV edycji forum był Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny sprawowała Polonijna Agencja Informacyjna i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.

Magdalena Zawistowska-Olszewska

MP 11/2021