post-title Wschodnia Szkoła Zimowa

Wschodnia Szkoła Zimowa

Wschodnia Szkoła Zimowa

Dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Miejsce szkoły: Studium Europy Wschodniej Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Termin zgłaszania się do udziału w Szkole upływa 15 stycznia 2022 r.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: wsl.studium@uw.edu.pl