post-title Pierwszy dzwonek już zabrzmiał

Pierwszy dzwonek już zabrzmiał

Pierwszy dzwonek już zabrzmiał

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Symboliczny dzwonek zwołał uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które nastąpiło 10 września. Powitań, radości z ponownego spotkania z koleżankami i kolegami, śmiechu i opowieści o wakacjach nie było końca.

A w szkole zmiany! Uczniów, nauczycieli oraz rodziców powitał nowy kierownik placówki Krzysztof Gruca. Nowy, choć przecież znany szkolnej społeczności, bo od kilku lat uczący w tejże szkole wiedzy o Polsce. Jednym z celów nowego szefa będzie oprócz edukacji również integracja, zarówno społeczności szkolnej, jak i Polonii żyjącej na Słowacji.

Nowością będzie też powołanie do życia stowarzyszenia rodziców. Szkoła zamierza także aktywnie współpracować z Klubem Polskim, który w siedzibie placówki zapewnia zajęcia dla przedszkolaków w Klubie Małego Polaka. Te od nowego roku szkolnego prowadzi Natalia Konicz-Hamada.

Szkoła stawiać będzie także na liczne aktywności pozalekcyjne. Ma już przecież wiele osiągnięć, jak np. udział w międzynarodowym projekcie śpiewania kolęd przez dzieci i młodzież, udział w konkursach recytatorskich, które nawet wykorzystała TV Polonia, doceniając wysoki poziom przygotowania uczennic i uczniów, ponadto udział w olimpiadach czy licznych konkursach, w tym także historycznych.

Z pewnością ta piękna – można by rzec nawet już – tradycja zostanie z sukcesem kontynuowana. O ambicjach szkoły świadczy także realizacja projektu o dużym stopniu trudności, którym było wystawienie spektaklu poświęconego pisarce i poetce, autorce lektur szkolnych Marii Konopnickiej pt. „Konopnicka. Portret bez ram“, w którym wystąpili pod koniec ubiegłego roku szkolnego nie tylko uczennice i uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele.

Nowy rok szkolny rozpoczęto hymnem polskim, w sali z biało-czerwoną flagą. Tego dnia grono pedagogiczne odczytało w ramach ogólnoświatowej akcji Narodowego Czytania balladę Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty“. Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie dzieci i rodziców z nauczycielami.

Nowy rok, nowe wyzwania, nowe korzyści. Tak, tak, korzyści, bo uczniowie szkoły mogą stawiać na praktyczne, wymierne korzyści, które zyskują dzięki wiedzy zdobytej w polskiej szkole. Nie tylko znajomości języka polskiego, gramatyki czy ortografii, poznania polskiej historii, geografii, literatury i polskich krajobrazów, ale umiejętności samodzielnego pisania listów, np. do ukochanej babci, cioci czy dziadka, a nawet  do… sympatii w Polsce (!).

Nowy rok, nowi uczniowie, nowi rodzice. Na uroczystości nie zabrakło też nowych „opiekunów” szkoły, reprezentujących polską ambasadę, czyli zastępcy ambasadora RP w RS Bartosza Tymkowskiego, konsul RP Katarzyny Sołek i konsula RP Arkadiusza Tosia.

Marzanna Danek

zdjęcia: Agnieszka Stefańska

MP 10/2022