post-title Otwarty konkurs Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

Otwarty konkurs Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

Otwarty konkurs Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

z obszaru „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023”

Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 15 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami polski 2023”.

Oferty można składać do 26 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 30 lipca 2023 r.

Do aplikowania uprawnione są podmioty mające osobowość prawną w Polsce,realizujące działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Instytucie, analogiczne do konkursów polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oferty w ramach otwartego konkursu należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej Instytutu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu:

https://irjp.gov.pl/