post-title Katalog poloników na Słowacji

Katalog poloników na Słowacji

Katalog poloników na Słowacji

Instytut Polonika zainaugurował w marcu 2023 roku działalność portalu „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników“– nowoczesnego narzędzia służącego do szybkiego i skutecznego uzyskania informacji dotyczących polskiej spuścizny kulturowej poza granicami Polski.

Nowo utworzony portal Instytutu Polonika służy:

  • ewidencjonowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego — obecnie ujmuje obiekty znajdujące się w 58 państwach,
  • udostępnianiu dokumentacji o polonikach stanowiąc źródło wiedzy zarówno dla naukowców, pasjonatów historii jak i osób zgłębiających rodzinne genealogie,
  • upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza granicami kraju.

Prace nad jednym z modułów prowadzone były z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Baza cały czas rozbudowywana jest o nowe materiały. Obecnie znaleźć można w niej: 54 223 wpisów w tym m.in. dokumentację 213 cmentarzy cywilnych, 13 752 kart nagrobków wraz z informacjami o 38 250 osobach na nich spoczywających oraz 359 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 12100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 350 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów).

W przyszłości portal stanie się również repozytorium projektów konserwatorskich, badawczych i popularyzatorskich realizowanych przez Instytut Polonika. Integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach oraz materiały z katalogu cmentarzy wojennych za granicą. Tworzenie katalogu rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa: www.baza.polonika.pl

Zapraszamy do kontaktu: baza@polonika.pl