post-title Rozmowy na temat sportowy – zza kulis

Rozmowy na temat sportowy – zza kulis

Rozmowy na temat sportowy – zza kulis

 ROZMOWY NA TEMAT SPORTOWY 

Chcecie zobaczyć, jak powstaje nasza monitorowa rubryka sportowa? Czyli rozmowy fanów sportowych: Anny Porady i jej 11 – letniego syna Benia.

  • Pierwsza faza – to wybór tematu.
  • Drugi etap to wyszukanie jak największej ilości wiadomości na dany temat.
  • Kolejny etap – i ten fragment właśnie Państwu pokazujemy – to rozmowa, która jest nagrywana na dyktafon.
  • Potem kolejny etap to przepisywanie rozmowy, redagowanie jej, wymyślanie tytułu.
  • Tak opracowany artykuł trafia do redakcji, gdzie jest czytany, w razie potrzeby redagowany.
  • Następnie artykuł trafia do pani od korekty językowej.
  • Potem ponownie do redakcji, gdzie przechodzi ponownie przez ręce redaktor naczelnej, by wraz z innymi artykułami i fotografiami trafił do grafika.
  • Grafik opracowuje całość graficznie.
  • Potem wszystkie artykuły przechodzą drugą korektę.
  • Ostateczna wersja trafia do drukarni.