post-title X Kongres Klubu Polskiego

X Kongres Klubu Polskiego

X Kongres Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Klub Polski wypromował swoją markę – jest rozpoznawalny nie tylko na terenie Słowacji, ale także poza jej granicami. Sukcesem zakończyła się akcja promocyjna przed Spisem Ludności w 2011 roku, bowiem dzięki ogłoszeniom, publikowanym w prasie słowackiej, liczba osób deklarujących narodowością polską wzrosła o około 500 osób. Klub Polski w Bratysławie zaczął działać prężniej za sprawą nowej prezes tego regionu – Katarzyny Tulejko.

W bieżacej kadencji Klub Polski został zarejestrowany jako organizacja pożytku publicznego, dzięki czemu otrzymuje 2% z podatków od osób fizycznych i prawnych. W latach 2010-2012 prowadzona była szkółka polska w Nitrze, dzięki zaangażowaniu pani Romay Greguškovej – to tylko niektóre sprawy, poruszone w podsumowującym działalność Klubu Polskiego wystąpieniu, wygłoszonym przez ustępującego prezesa tej organizacji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Iveta Matejková. Pierwszą część Kongresu zamknęło głosowanie, w wyniku którego ustępująca Rada Klubu otrzymała absolutorium.

Kolejna część Kongresu była poświęcona wyborom nowych władz. Kandydatem na prezesa, wyłonionym podczas zebrania Klubu Polskiego w Bratysławie, został Tomasz Bienkiewicz, który zaprezentował program działalności organizacji na kolejne dwa lata (więcej na ten temat w „Wywiadzie miesiąca“ na stronie 8).

Delegaci i goście zadawali mu pytania, wywiązała się też dyskusja, którą zainicjował Ryszard Zwiewka – założyciel Klubu Polskiego i pierwszy jego prezes. Delegaci rozważali, czy konieczne jest, by prezes organizacji polonijnej posiadał słowackie obywatelstwo bądź tkwił w słowackich realiach poprzez słowackiego współmałżonka.

Zdaniem R. Zwiewki obywatel słowacki na czele polskiej organizacji mógłby być lepiej postrzegany przez słowacki rząd. „Jednym z kandydatów do władz Klubu Polskiego jest pani Magdalena Štujberová, która jest Słowaczką polskiego pochodzenia, a to oznacza, że Klub będzie reprezentowany również przez obywateli słowackich“ – zabrzmiał argument z sali obrad.

W wyniku dyskusji delegaci przegłosowali kandydaturę Tomasza Bienkiewicza, który stanął na czele Klubu Polskiego. Jego zastępcami zostały Małgorzata Wojcieszyńska i Magdalena Štujberová. Kongres dokonał też wyboru członków Komisji Rewizyjnej, którymi stali się: Iveta Matejková, Gabriela Zwiewková oraz Włodzimierz Butowski. Decyzją Kongresu reprezentantem Polaków w Kancelarii Rady Ministrów RS w Radzie do Spraw Mniejszości Narodowych pozostaje Czesław Sobek.

Do uczestników Kongresu zwrócił się Jan Komornicki – były ambasador RP w RS, członek Klubu Polskiego. W ciepłych słowach wspominał on współpracę Klubu z ambasadą i osiągniecią działaczy polonijnych.

W trzeciej części Kongresu, na którą przybyli zaproszeni goście, nowy prezes organizacji przedstawił nowe władze Klubu Polskiego, a następnie działacze polonijni nakreślili plany organizacji na kolejny rok.

Ponieważ nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć na Kongres, odczytano ich listy. Takie listy przysłali: Andrzej Krawczyk – ambasador RP w RS, Grzegorz Nowacki – radca-minister, konsul RP w RS oraz Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“.

Następnie głos zabrał Piotr Wardak – konsul, I sekretarz ambasady RP w RS, który zachęcał przedstawicieli Polonii do aktywności, przygotowywania atrakcyjnych projektów, mogących pozyskać wsparcie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem referatu do spraw konsularnych ambasady RP w RS.

Na Kongresie obecny był Tadeusz Frąckowiak – konsul honorowy RP w Liptowskim Mikulaszu, który potwierdził chęć współpracy z Klubem Polskim i zaprosił jego działaczy na Liptów.

Zdjęcia: Stano Stehlik

MP 6/2012

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *