post-title Relacja z Rzeszowa

Relacja z Rzeszowa

Relacja z Rzeszowa

„Skąd przychodzimy i kim jesteśmy?”

Tymi słowami prof. Kazimierz Braun ze Stanów Zjednoczonych przywitał uczestników, którzy przybyli do kraju na Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego „Łańcut –  Rzeszów 2010”.

To ogromne przedsięwzięcie, zorganizowane przez rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ przy wsparciu Senatu RP, zgromadziło 100 Polaków z 21 krajów świata, zaangażowanych w działalność polonijną. Patronat honorowy nad nim sprawował marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Celem spotkania przedstawicieli kultury i ruchu artystycznego, które odbyło się w dniach 8-13.10.2010 r. było:

  • stworzenie polonijnym animatorom kultury płaszczyzny dyskusji nad problemami upowszechnienia kultury polskiej za granicą oraz wprowadzenie działalności kulturalnej w środowiskach polonijnych;
    upowszechnienie dorobku kulturalnego środowisk polonijnych oraz sformułowanie ich oczekiwań, będących podstawą programowania działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ oraz współpracujących z nim instytucji i organizacji;
  • upowszechnienie prowadzonych w imieniu Senatu RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ oraz współpracujące z nim organizacje pozarządowe działań na rzecz aktywizacji kulturalnej środowisk polonijnych;
  • wypracowanie wniosków i propozycji przed planowanymi na następne lata festiwalami zespołów polonijnych i innymi działaniami prezentującymi dorobek artystyczny Polonii;
  • wzbogacenie zasobów Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego w Rzeszowie, gromadzącego materiały do badań nad aktywnością kulturalną Polonii i Polaków za granicą.

W tegorocznym forum wzięli udział plastycy, muzycy, aktorzy, dziennikarze prasy polonijnej, zajmującej się problematyką kulturalną, kierownicy polonijnych zespołów artystycznych, przedstawiciele polonijnych stowarzyszeń, prowadzących działalność kulturalną, oraz domów i ośrodków  polonijnych. Słowacką Polonię reprezentowały Stefania Gajdošová i Urszula Szabados z Klubu Polskiego Region Koszyce.

W obradach wzięli też udział przedstawiciele Senatu i Sejmu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych.

Najczęściej poruszanymi tematami był problem zaangażowania młodzieży w działalność polonijną oraz potrzeba zorganizowania kongresu kultury polskiej poza granicami kraju.

Uczestnicy spotkania poza Rzeszowem i Łańcutem odwiedzili również Sandomierz, Leżajsk, Krosno i Sanok. W sali koncertowej w Łańcucie wysłuchali koncertu Chopina, a w teatrze im Wandy Siemiaszkowej w Rzeszowie obejrzeli spektakl pt. „Dobry wieczór, Monsieur Chopin“ w wykonaniu kanadyjskiego teatru z Toronto. Na koniec stwierdzili, że tym razem stolicą kultury polskiej stała się gościnna ziemia rzeszowska.

Urszula Szabados, Rzeszów
Zdjęcia: Stefania Gajdošová

MP 11/2010