post-title Rada Klubu Polskiego 2010

Rada Klubu Polskiego 2010

Rada Klubu Polskiego 2010

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Rada Klubu Polskiego zebrała się po raz kolejny, aby omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące działalności organizacji polonijnej.

W siedzibie ambasady RP w Bratysławie 11 listopada pod przewodnictwem prezesa Klubu Czesława Sobka omówiono zagadnienia dotyczące rozliczenia środków finansowych, przyznanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz z Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Omówiono również plan działań na rok przyszły, jak też możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem „Polonus” z Żyliny. Wiceprezes Klubu Polskiego Małgorzata Wojcieszyńska poinformowała członków Rady o przygotowaniach do uroczystości jubileuszowych z okazji 15-lecia „Monitora Polonijnego” oraz o zaproszonych gościach z Polski i Słowacji, którzy zgłosili udział w przedsięwzięciu.

Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 12/2010