post-title Wieczór polskich kolęd w Nitrze

Wieczór polskich kolęd w Nitrze

Wieczór polskich kolęd w Nitrze

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Po polskiej mszy świętej, odprawionej 8 stycznia 2012 r. w bazylice św. Emermana w Nitrze przez księży salwatorianów, odbył się koncert kolęd polskich w wykonaniu organisty Jozefa Hambalka. Dla zgromadzonej Polonii było to okazałe zakończenie najpiękniejszego okresu w roku – Bożego Narodzenia.

W przepięknym wnętrzu odnowionej katedry rozbrzmiewały polskie pieśni bożonarodzeniowe, tak głęboko zakorzenione w sercach Polaków. Na znak serdecznych stosunków polsko-słowackich zgromadzeni wspólnie zaśpiewali po słowacku „Cichą noc“.

Po mszy księża salwatorianie zaprosili wszystkich do domu misyjnego, gdzie przy cieplutkiej herbatce i dobrym cieście, śpiewając polskie kolędy, wspominano święta i zwyczaje z nimi związane z różnych regionów Polski.

Obecni złożyli też podziękowania konsulowi Grzegorzowi Nowackiemu i prezes Klubu Polskiego w Nitrze Romanie Greguškovej za trud związany z prowadzeniem Klubu Polskiego i szkółki, a także księżom salwatorianom za ich całoroczną opiekę nad nitrzańską Polonią.

Spotkanie, które przebiegło w przemiłej rodzinnej atmosferze na pewno pozytywnie wpłynęło na polską tożsamość narodową członków Klubu Polskiego w Nitrze i pozwoliło im optymistycznie spojrzeć w bliższą i dalszą przyszłość.

Łukasz Babin

Zdjęcia: Dominika Gregušková

MP 2/2012