post-title Moje korzenie 2015

Moje korzenie 2015

Moje korzenie 2015

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Dziecięca Akademia „Moje korzenie 2015” odbyła się w Pastoralnym Centrum Wolnego Czasu w Nitrze na dwa dni przed dniem Świętego Mikołaja. To spowodowało, że dzieci miały podwójną tremę – przed publicznym występem i z powodu spotkania z mikołajem. W wypełnionej po brzegi sali panowała gorąca atmosfera, która jednak stopniowo, po każdym kolejnym występie ulegała rozluźnieniu.

Akademię otworzył krótki występ dziecięco-młodzieżowego zespołu tańca nowoczesnego, a potem na scenę weszły dzieci z kółka języka angielskiego, które opowiadały o świątecznych zwyczajach w Wielkiej Brytanii i zaśpiewały kolędę „Jingle bells”. Po nich na scenę wkroczyły ubrane w ludowe stroje dzieci z węgierskiego przedszkola, prezentujące świąteczne zwyczaje.

 

Z polskim programem wystąpiły dzieci z kółka języka polskiego. Natalka Gancarčik oraz Šimon Olejnik pięknie recytowali po polsku bożonarodzeniowe wierszyki, zaś Magdalenka Horvath niczym anioł zaśpiewała kolędę „Dzisiaj w Betlejem“, za co otrzymała szczególnie gorące brawa. Na koniec polskiego programu, poprowadzonego przez Romanę Greguškovą, zabrzmiały życzenia świąteczne i noworoczne – oczywiście po polsku.

Potem wystąpili gitarzyści, grający popularne kolędy, a po nich dyrektor Martin Čepček krótko przedstawił działalność Centrum, do którego uczęszcza około 970 dzieci.

Nas szczególnie cieszy udany występ naszych dzieci, którym udało się zainteresować polskimi tradycjami wigilijnymi licznie przybyłych gości.

 

Drugą część spotkania stanowił skromny, ale pyszny poczęstunek. Wszystkie obecne polskie dzieci doczekały się też mikołaja, który w zamian za recytację wierszyków lub zaśpiewanie polskich piosenek wręczył im prezenty. Spotkanie, któremu towarzyszyła niezwykła rodzinna atmosfera, sprzyjało integracji zarówno najmłodszych członków Polonii, jak i ich rodziców.

Beata Bięga
Zdjęcia: Dominika Gregušková

MP 1/2016

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Rady Ministrów RS, program Kultura mniejszości narodowych 2015 oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“