post-title Do Redakcji „Monitora Polonijnego”

Do Redakcji „Monitora Polonijnego”

Do Redakcji „Monitora Polonijnego”

Droga Redakcjo,

pragnę wszystkim redagującym oraz piszącym do „Monitora Polonijnego” podziękować za wieloletnie wcielanie w życie naszych polskich i polonijnych wartości. Na przestrzeni lat wszystkie panie redaktor naczelne, którym dane było kierować „Monitorem”, zostawiły w formie pisanej własne widzenie roli naszego miesięcznika. Należy tu przywołać Panią Danutę Mejzę-Marušiakovą,

Panią Joannę Matloňową i aktualnie kierującą „Monitorem” Panią Małgorzatę Wojcieszyńską. Przez wszystkie numery „Monitora” przewijały się koncepcje, poglądy piszących i fotografujących dla „Monitora”. Jestem wdzięczny, że poprzez umieszczane teksty można było poznać lepiej charakter ich autorów.

Bo gdzie lepiej poznamy bliźniego niż w wydrukowanym słowie lub zamieszczonej fotografii? Długi czas, który upłynął od pierwszego numeru pozwolił doskonalić pióra wielu autorom, dzięki czemu z niecierpliwością czekało się i czeka na kolejny numer pisma.

Oprócz wywiadów z ciekawymi rozmówcami możemy zapoznawać sią z działalnością naszych klubów w regionach Słowacji. Dzięki „Monitorowi” co miesiąc dowiadujemy się, co robią nasi przyjaciele i czym się zajmują. Kącik dla dzieci i kulinarne przepisy stanowią inspirację dla wielu z nas.

Droga Redakcjo, z okazji jubileuszu „Monitora Polonijnego” oraz nowego roku 2021 składam życzenia wszelkiej pomyślności jego redakcji i czytelnikom. Do siego roku!

Ryszard Zwiewka

MP 1/2021