post-title List do nauczycieli polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List do nauczycieli polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List do nauczycieli polonijnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Państwo,

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Święto to potocznie nazywane Dniem Nauczyciela jest świętem polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego. Jest to także święto edukacji polonijnej i nauczycieli polonijnych.

Składam z tej okazji wyrazy podziękowania za poświęcenie w służbie najszlachetniejszym celom – podtrzymaniu polskości oraz wychowywaniu przyszłych pokoleń. To dzięki Państwa pasji, wytrwałości i zaangażowaniu w podtrzymywanie tożsamości narodowej rozwija się polskie szkolnictwo za granicą. Pamiętamy, że język polski jest najważniejszym nośnikiem polskiej kultury, zwyczajów czy historii.

W tych trudnych czasach dla szkolnictwa, spowodowanych sytuacją pandemiczną oraz nauką w systemie hybrydowym, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom składam najszczersze życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech niesiony przez Państwa z niezmienną pasją kaganek oświaty przynosi ogrom satysfakcji i radości ze wspólnego krzewienia polskości. Życzę dalszych sukcesów w nauczaniu języka polskiego i w języku polskim, promowania polskich zwyczajów, tradycji i polskiej kultury.

Z wyrazami szacunku,