post-title „Hore Hron, dole Hron, ja som Horehronka“

„Hore Hron, dole Hron, ja som Horehronka“

„Hore Hron, dole Hron, ja som Horehronka“

 PODCASTY KLUBU POLSKIEGO 

 SŁOWACKIE PEREŁKI 

Gdzie zaczyna swój bieg rzeka Hron? Wiecie, że Hron to druga najdłuższa rzeka Słowacji? Zapraszamy w podróż, do źródeł tej rzeki, o której chętnie śpiewają Słowacy w swoich pieśniach ludowych. „Hore Hron, dole Hron, ja som Horehronka“ to tytuł artykułu Magdaleny Zawistowskiej – Olszewskiej publikowany w „Monitorze Polonijnym“ w ramach cyklu „Słowackie perełki“.

 

 

Czyta Magdalena Zawistowska – Olszewska
Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stehlik
Muzyka: Martin Kavulic, Kamil Peteraj, Marian Kavulic, Kristina Pelakova, Anna Servicka – Horehronie

MP 7-8/2022

 

Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych.