post-title „American dream“ w polskiej wersji

„American dream“ w polskiej wersji

„American dream“ w polskiej wersji

 PODCASTY KLUBU POLSKIEGO 

Oblicza Nowego Jorku – radosne i smutne, intrygujące, owiane tajemnicą, ale i te brzydkie i bezwzględne. Metropolia widziana oczami Polaków, czyli reportaż Małgorzaty Wojcieszyńskiej. Oto kolejny odcinek podcastu Klubu Polskiego, przygotowany w oparciu o materiał p.t. „American dream w polskiej wersji“ publikowany w „Monitorze Polonijnym“.

 

 

Czyta: Anna Porada
Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stehlik
Muzyka: NY Funk Music.20

MP 6/2022

 

Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych.