post-title Jadwiga Glezgo

Jadwiga Glezgo

Jadwiga Glezgo

 VENI VIDI AMAVI 

Rodáčka z Wałbrzycha, spoluzakladateľka a bývala podpredsedníčka Poľského klubu v Košiciach, projektantka IT systémov.

Môj manžel pochádza z Košíc. Usadili sme sa tu v roku 1971, po štúdiách. Obľúbila som si to mesto, hoci v tých časoch malo ďaleko od dnešnej krásy. Mesto vyzeralo čoraz krajšie, z Hlavnej ulice zmizli električky, autá a odvtedy patrí obyvateľom a turistom.

Aj park získal novú tvár vďaka spievajúcej fontáne. Na obrázku vidno Starú radnicu, ktorá sa mi spája s Večerom kultúry národnostných menšín, ktorý organizuje Klub národnostných menšín. Vďaka osobám rôznych národností, ktoré v ňom vystupujú, ide o veľmi atraktívny program.

Mám tiež rada košické divadlo a najmä balet, ktorý je vďaka skupine ukrajinských umelcov na vysokej úrovni. Vrúcne pocity prechovávam voči Dómu sv. Alžbety, pretože som si tu vzala svojho manžela. Košice sú priateľské, multikultúrne. Veľmi dobre sa mi tu býva.

Obrázky z výstavy sa líšia od tých, ktoré sú použité na stránke www.polonia.sk. Týmto Vás chceme povzbudiť k návšteve výstavy v Poľskom inštitúte. Bude tam pre Vás do 9. februára 2024.

 

 

Urodzona w Wałbrzychu, współzałożycielka i była wiceprezes Klubu Polskiego w Koszycach, projektantka systemów IT.

Mój mąż pochodzi z Koszyc. Osiedliliśmy się tu w 1971 roku, po studiach. Polubiłam to miasto, choć w tamtych czasach daleko mu było do dzisiejszego uroku. Miasto stopniowo piękniało, z ulicy Hlavnej zniknęły tramwaje, samochody i od tego czasu należy ona do mieszkańców i turystów.

Również i park zyskał nowe oblicze dzięki śpiewającej fontannie. Na zdjęciu widać Stary Ratusz, który kojarzy mi się z Wieczorem Kultury Mniejszości Narodowych, organizowanym przez Klub Mniejszości Narodowych. Program, ze względu na występujące w nim osoby różnych narodowości, jest bardzo atrakcyjny.

Lubię też koszycki teatr, a szczególnie balet, który dzięki grupie ukraińskich artystów prezentuje bardzo wysoki poziom. Olbrzymią sympatią darzę Katedrę św. Elżbiety, ponieważ to tu poślubiłam męża. Koszyce są przyjazne, multikulturowe. Bardzo dobrze mi się tu mieszka.

Zdjęcia, które można obejrzeć na wystawie, różnią się od tych wykorzystanych na www.polonia.sk. W ten sposób zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy w Instytucie Polskim, która potrwa do 9 lutego 2024 roku.

Foto: Katarzyna Čuha