post-title Co dalej z Funduszem wspierającym kulturę mniejszości narodowych?

Co dalej z Funduszem wspierającym kulturę mniejszości narodowych?

Co dalej z Funduszem wspierającym kulturę mniejszości narodowych?

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o planowanym przez rząd Republiki Słowackiej na rok 2014 połączeniu Funduszu na rzecz wsparcia sztuki z Funduszem wspierającym kulturę mniejszości narodowych.

W reakcji na te wieści Rada Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych przyjęła 15 stycznia rezolucję, na mocy której m.in. wzywa Ministerstwo Kultury RS do weryfikacji zamiaru połączenie obu funduszy i zaleca zaproszenie przedstawicieli mniejszości narodowych do partycypowania w przygotowaniach zmian legislacyjnych dotyczących Funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych.

O losach Funduszu, który wspiera działania wszystkich mniejszości narodowych, w tym tej polskiej, będziemy informować.

red.

MP 2/2024