post-title O współpracy polsko-słowackiej na 272 stronach

O współpracy polsko-słowackiej na 272 stronach

O współpracy polsko-słowackiej na 272 stronach

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Jeszcze pod koniec czerwca (28.06.) w Instytucie Polskim w Bratysławie miało miejsce wydarzenie, firmowane przez ambasadę RP w RS, którego celem była prezentacja dwujęzycznej publikacji pt. „Polska – Słowacja. W 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych“, wydanej pod redakcją Wojciecha Bilińskiego i Ireny Bilińskiej.

Publikacja ta zajmuje się kilkoma obszarami wzajemnej współpracy, opisuje historyczne związki Polski ze Słowacją, polsko-słowackie kontakty kulturalne, 30 lat relacji polsko-słowackich, polskie placówki na Słowacji, Polonię i Polaków na Słowacji oraz wyzwania i perspektywy w relacjach dwustronnych. Autorami konkretnych rozdziałów są: Wojciech Biliński, Irena Bilińska, Rafał Majerek, Piotr Bajda, Krzysztof Strzałka i Ryszard Zwiewka.

„Publikacja miała być gotowa na początku maja. Chcieliśmy ją przedstawić na naszym święcie narodowym z okazji Konstytucji 3 Maja, ale poszukiwania zdjęć, zdobywanie praw autorskich spowodowały przesunięcie terminu“ – mówił Krzysztof Strzałka, ambasador RP w RS. Nie krył zadowolenia z faktu, że książka jest także poniekąd podsumowaniem jego 5-letniej misji dyplomatycznej. „Pozostawiam po sobie małą pamiątkę, choć zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko zostało w niej opisane. W związku z tym być może doczeka się ona uzupełnień“ – mówił ambasador.

Redaktor Wojciech Biliński, opisując  prawie roczną pracę nad wydawnictwem, m.in. powiedział:. „Jesienią ubiegłego roku wraz z małżonką Ireną Bilińską rozpoczęliśmy prace redaktorskie i prawie naukowe badania”.

Jako historyk zajął się opisem relacji polsko-słowackich od czasów głębokiego średniowiecza po współczesność. „Jak opisywać takie relacje, skoro wtedy Słowacji nie było?“ – wspominał towarzyszące pracy nad publikacją dylematy Biliński, który w rozdziale swojego autorstwa cofnął się do czasów księcia Pribiny i Państwa Wielkomorawskiego.

Książka zawiera około 400 ilustracji, niektóre z nich są publikowane po raz pierwszy. Ponieważ słowacką Polonię może zainteresować rozdział poświęcony właśnie jej, pytaliśmy redaktora Bilińskiego, jak ocenia ten fragment książki, którego opracowanie powierzył założycielowi Klubu Polskiego i jego pierwszemu prezesowi. „Ryszard Zwiewka zgromadził bardzo obszerny materiał, który z uwagi na objętość wydawnictwa musiał zostać skrócony“ – wyjaśniał Biliński.

Dodał też, że również dla niego była to po trosze podróż sentymentalna, bowiem za sprawą tego materiału mógł wrócić wspomnieniami do swoich kontaktów ze słowacką Polonią w czasach, gdy sprawował funkcję konsula RP w Bratysławie. „Na końcu tego rozdziału pokazaliśmy 10 postaci z szeregów słowackiej Polonii. Dziś już one nie żyją, ale niektóre z nich dobrze pamiętam, np. Krystyny Figurovą czy Urszulę Szabadas“ – mówił redaktor Biliński.

Zachęcamy zainteresowanych, by sięgnęli po książkę i sami ocenili, jak jej autorom udało się pokazać współpracę polsko-słowacką. Publikacja, wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy, nie jest na sprzedaż i nie ma jej w obiegu księgarskim, ale jest dostępna w bibliotekach. „Można napisać do ambasady, by tę książkę udostępniła“ – podpowiadał Wojciech Biliński.

Wydanie książki stało się także pretekstem do rozmów i dyskusji na temat wzajemnych relacji dwustronnych, w których jeszcze tego samego dnia w Instytucie Polskim udział wzięli: Juraj Marušiak, Piotr Bajda, Jaroslav Ušiak i Rafał Majerek. Spotkanie poprowadził Alexander Duleba, dyrektor Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej.

mw

Zdjęcia: Stano Stehlik, Natalia Konicz-Hamada

MP 9/2023