Magdalena Štujberova
wiceprezes Klubu Polskiego
Kontakt
List: mag.stujber@gmail.com
Telefon komórkowy: +421 905 466 168